Du tjänar snabbt in medlemsavgiften.

För medlemsavgiten får du:

  • medlemstidskriften STENBITEN fyra gånger per år
  • lyssna på föredrag med inbjudna eller föreningens egna föredraghållare
  • delta i kurser
  • delta i stenslipning (du betalar en låg avgift för att täcka förbrukningsvaror)
  • delta i exkursioner till geologiska intressanta lokaler
  • delta i exkursioner ampassade för barnfamiljer
  • besöka museet utan avgift
  • 20 % på de flesta av varorna i museets butik
  • låna böcker från föreningens välförseda bibliotek
Medlemskap
Medlemsavgiften är 100 kr (140 kr familemedlemskap) för ett kalenderår.

Föreningen har ungefär 270 medlemmar från främst Dalarna och Bergslagen.

Du blir medlem genom att betala in medlemsavgiften till föreningens bankgiro nummer 5550-2371. Ange ditt och övriga familjemedlemmars namm, adress och telefonnummer. När du förnyar ditt medlemskap ska medlemsavgift vara betald senast 1 maj.