Öppettider
Priser
Vuxna
Barn 7-18 år
Studenter (med studentkort CSN)
Medlemmar TGF
Skolor inom Borlänge kommun
Guidad visning  ca 2 tim
Guldvaskning för vuxna (grupp)